2286072030 Όια, Σαντορίνη ilektragora.drosos@outlook.com